Z sesji: Dokumenty planistyczne są aktualne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ostatnia sesja Rady Gminy Starogard Gdański miała charakter wyjazdowy. Samorządowcy obradowali  w Grodzisku Owidz. Głównymi tematami było udzielenie pomocy finansowo - rzeczowej dla Województwa Pomorskiego i Powiatu Starogardzkiego, porozumienie z Miastem Starogard Gdański w sprawie lokalnego transportu i ocena aktualności studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy Starogard Gdański.

Urząd Gminy przygotował analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za lata 2014 - 2017. Przeanalizowano także postęp prac, związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości.

-W dokumentach tych analizowano wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na aktualność studium uwarunkowań, kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany miejscowe. W okresie od 2014r. do 2017r. nastąpiło 17 zmian ustawy, które jednak nie skutkują utratą ważności studium oraz planów miejscowych. Efektem końcowym przeprowadzonych analiz jest podjęcie uchwały w której stwierdza się aktualność powyższych aktów prawnych - skomentowała Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Radni podjęli też uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Starogardzkiemu i dotacji dla Województwa Pomorskiego.

- Pierwsza z nich dotyczy budowy chodnika, od końca zabudowy wsi Dąbrówka do boiska sportowego. W związku z tym, że chodnik  ma znajdować się przy drodze powiatowej, inwestorem zadania zostanie Powiatowy Zarząd Dróg, natomiast Gmina Starogard będzie współinwestorem. Drugą uchwałę podjęto, w związku z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kokoszkowy. Zadanie zostanie wykonane kompleksowo, wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wód deszczowych z drogi wojewódzkiej nr 222 oraz przejęcia części wód opadowych z terenu wsi. Pomoc na rozbudowę powyższej drogi przekazana zostanie w formie dotacji celowej  dla Województwa Pomorskiego i wyniesie ok. 2 523 698 zł. - powiedziała Maria Michel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Zebrani uchwalili również, w porozumieniu z Miastem Starogard Gdański, rozszerzenie zakresu obsługi transportowej przez MZK. Dotyczy to wydłużenia linii nr 7 do centrum wsi Rokocin. Będą to cztery dodatkowe kursy dziennie wspomnianej linii.    

Podczas sesji przyjęto również nazwę nowej ulicy w Sucuminie. Jest to ulica Przyjazna.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 26 lutego 2018 13:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 406

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl