Narada sołtysów: W świątecznym klimacie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Odbyło się wigilijne  spotkanie sołtysów  Gminy  Starogard Gdański. Zebrani podsumowali mijający rok, a także wysłuchali planów samorządu na kolejne dwanaście miesięcy.

Sołtysi dopytywali głównie o plany inwestycyjne dotyczące ich miejscowości.

- Z działań inwestycyjnych Gmina stawia na rozbudowę i modernizację  sieci wodociągowej oraz ujęć wody. Przebudowana zostanie m.in. stacja ujęcia wody w Kręgu. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie, a także sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce, Rokocinie oraz Koteżach, łącznie koło 14 km. W 2018 roku rozpocznie się też budowa wspominanej sieci w Suminie. W przyszłym roku z udziałem funduszu sołeckiego zamierzamy rozpocząć modernizację  29 dróg w różnych miejscowościach, łącznie ok. 4,5 km. Realizując ten program przez kolejne lata, uzyskamy znaczne odcinki utwardzonych szlaków komunikacyjnych. Równie ważnymi inwestycjami będą:  zadanie pod nazwą „ Pomorskie szlaki krajobrazowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”, w związku z którym na szlaku Wierzycy powstaną przenoski kajakowe, przystanie i pola biwakowe, a także zadanie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego ostatniego zadania zmodernizowane zostaną: szkoła w Szpęgawsku, świetlica wiejska i remiza w Siwiałce, świetlice wiejskie w Suminie i Sucuminie, budynek komunalny w Nowej Wsi Rzecznej. Większość z wymienionych zadań zyskało dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.- szczegółowo przedstawiła zagadnienie Maria Michel Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Ponadto obecni na naradzie dowiedzieli się o innych zadaniach dotowanych z funduszy unijnych, które będą realizowane w przyszłym roku.

-Kontynuowany będzie projekt przedszkolny, w siedmiu placówkach, a także do czerwca Innowacyjny program edukacyjny Aflatoun i do marca projekt Akademia Wiedzy Koniecznej w Rywałdzie, w ramach którego szkoła ma ofertę dla dorosłych mieszkańców Gminy. Przewidujemy również realizowanie projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczących demontażu azbestu i wymiany pieców z węglowych na ekologiczne. - opowiedziała Magdalena Forc - Cherek  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy

Sołtysi wysłuchali także Tomasza Sabiniarza Inspektora do spraw komunalnych z Wydziału GKI, który przedstawił przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych. W szczególności odśnieżania i usuwania oblodzeń.

Przed kończącym spotkanie uroczystym obiadem, Wójt i Sekretarz złożyli wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 20 grudnia 2017 12:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 448

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl