Budżet uchwalony

 (link otworzy duże zdjęcie)

Radni Rady Gminy Starogard Gdański przy dwóch głosach przeciwnych uchwalili budżet gminy na rok 2018. Wręczono też uroczyście medal „Za zasługi dla Gminy Starogard Gdański” Andrzejowi Groth.

- Mamy zaplanowane na przyszły rok prawie 77 milionów złotych wydatków, z czego 17 milionów przeznaczamy na inwestycje. Główną z nich będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce, Rokocinie i Koteżach. Tylko w roku 2018 wydamy na to zadanie aż 2,6 mln. Drugą bardzo istotną inwestycja będzie wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, na terenie całej gminy. Koszt przedsięwzięcia to 1,9 mln – powiedział Stanisław Połom, wójt Gminy Starogard Gdański.

Znaczne środki przeznaczone zostaną też na utwardzanie dróg gminnych. Przedsięwzięcia te będą prowadzone z udziałem pieniędzy z funduszu sołeckiego. Największa przyszłoroczna inwestycja z tego zakresu to modernizacja drogi grabowieckiej, która pochłonie prawie milion zł.

Podczas sesji wręczono medal „Za zasługi dla Gminy Starogard Gdański” Andrzejowi Groth, który przyznany został podczas poprzedniego posiedzenia.

- To dla mnie na prawdę wzruszający moment. Bardzo dziękuję za tak duże wyróżnienie zarówno Radzie Gminy, jak i wójtowi. Cieszę się, że doceniono moja pracę, zapewniam tez że medal stanowi dla mnie wielka motywację do dalszych działań – stwierdził Andrzej Groth.

Radni uchwalili także „Program przeciwdziałania narkomanii” oraz „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dla Gminy Starogard Gdański. Przyjęto również Roczny program współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi.

Tomasz Rogalski

Opublikowano: 15 grudnia 2017 11:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 574

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl