Z sesji: Medal i statuty

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rada Gminy Starogard Gdański, podczas ostatniej sesji jednogłośnie przyjęła szereg uchwał, m.in. kolejne zmiany w budżecie na 2017 rok, uchwałę w sprawie nadania medalu za zasługi dla Gminy, a także uchwalono statuty dla szkół podstawowych z terenu gminy.

- Uchwalaliśmy kilka kolejnych, koniecznych zmian i przesunięć w budżecie gminy, m.in. zwiększyliśmy plany wydatków bieżących na szkoły podstawowe i przedszkola, dodatkowe środki przeznaczyliśmy też na plany odnowy wsi i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rokocinie - powiedział Jacek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Starogard Gdański.

Radni nadali medal, za szczególną i aktywną działalność na rzecz Gminy Starogard Gdański,  Andrzejowi Groth,  Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

Ponadto,  przegłosowano osiem uchwał  oświatowych.

- Na sesji zatwierdzono uchwały w sprawie nadania statutów gminnym Publicznym Szkołom Podstawowym w miejscowościach: Brzeźno Wielkie, Dąbrówka, Jabłowo, Kokoszkowy, Rokocin, Rywałd, Sumin i Trzcińsk - podał Włodzimierz Bieliński Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kolejną zatwierdzoną uchwałą, była uchwała dotycząca uznania pięciu drzew rosnących na terenie Gminy za pomniki przyrody. Wiek tych drzew wynosi ponad 110 lat, wysokość ponad 24 m, a obwód na wysokości 130 cm ponad 350 cm. Nadzór nad takimi pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy.

- Przedmiotowe drzewa rosną na działkach położonych na terenie Gminy Starogard Gdański, obręb ewidencyjny Szpęgawsk - 3 drzewa, Kolincz - 1 drzewo i Lipinki Szlacheckie - 1 drzewo. O uznanie ich za pomniki przyrody wystąpiło Nadleśnictwo Starogard Gdański. W obecnych czasach podejmowanie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa i bogactwa narodowego oraz przekazania go następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie jest ze wszech miar uzasadnione  i przede wszystkim wynika z właściwego rozumienia ochrony przyrody. -  czytamy w uzasadnieniu do przyjętej uchwały.

Tradycyjnie Radni zajęli się też gospodarką mieniem. Przyjęto uchwałę w sprawie przekazania Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłowie trzech odcinków sieci wodociągowej. Znajdują się one  w Rokocinie, Ciecholewach i w Szpęgawsku.

Podczas sesji przyjęto również nazwę nowej ulicy w Kręgu. Jest to ulica Zielone Wzgórze.

 

Joanna Lempkowska 

Opublikowano: 24 listopada 2017 10:49

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 583

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl