Z sesji: Budżet i planistyka przestrzenna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas XLI sesji Rady Gminy Starogard Gdański radni zatwierdzili większością głosów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Las. Przyjęli zmianę budżetu gminy na 2017 rok, a także  uchwalili nieodpłatne  przekazania środków trwałych związanych z remontami placówek oświatowych..

Z tytułu otrzymanych dotacji samorządowcy przegłosowali zwiększenie dochodów budżetu gminy m.in. na rządowy program – „Aktywna tablica” i na pomoc materialną dla uczniów – Wyprawka szkolna. Zwiększono również plan wydatków izb rolniczych, a także po dokonaniu koniecznych przesunięć w budżecie, zwiększono wydatki na drogi wewnętrzne.

Radni zdecydowali o uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Las.

- Plan zagospodarowania obejmuje swoim zasięgiem cały obręb geodezyjny Stary Las i stanowi realizację polityki przestrzennej gminy. Polega ona na sporządzeniu planu miejscowego dla wszystkich gminnych miejscowości. Głównym problemem przy sporządzaniu projektu planu jest pogodzenie interesu publicznego z interesem prywatnym mieszkańców. W Starym Lesie funkcjonuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który na etapie rozpoczęcia tworzenia planu wnioskował o zarezerwowanie terenu wokół zakładu na jego przyszły rozwój. Plan trzykrotnie wykładany był do wglądu publicznego, ponieważ mieszkańcy składali liczne protesty i uwagi dotyczące możliwości rozbudowy zakładu.

Ostatecznie uchwalony plan miejscowy zakłada możliwość rozbudowy tylko na wyznaczonych terenach, bez lokalizowania nowych kwater na odpady i sortowni poza terenem obecnie zajmowanym. Wykluczono również możliwość zlokalizowania w Starym Lesie grzebowiska dla padłych zwierząt na wypadek epizooti. –  wyjaśniła Lucyna Probe Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Podczas sesji zatwierdzono także nieodpłatne przekazanie środków trwałych do

Szkoły Publicznej w Rokocinie i Przedszkola Publicznego w Kokoszkowach.

- Przekazania związane są z termomodernizacją budynku szkoły w Rokocinie, z adaptacją świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej  i dotyczą m.in.  ocieplenia murów, obróbki dachowej, stolarki okiennej PCV czy wymiany okładziny posadzkowej i glazury ściennej w niektórych pomieszczeniach. Natomiast drugie przekazanie, do przedszkola w Kokoszkowach, dotyczy m.in. rozbudowy placówki o pomieszczenia o powierzchni 172,5m2, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, a także wykonania instalacji odgromowej. -  powiedziała Maria Michel  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

W trakcie sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jabłowo. Rada Sołecka wsi wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie powyższego terenu na budowę przedszkola.

 

Joanna Lempkowska

 

Opublikowano: 30 października 2017 08:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 557

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl