Kontrola RIO: Działamy zgodnie z prawem

 (link otworzy duże zdjęcie)

Niedawno zakończyła się kontrola szeroko rozumianych finansów Gminy Starogard Gdański, przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. RIO to instytucja nadzorująca funkcjonowanie samorządów terytorialnych pod kątem zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Inspektorzy posiadają bardzo duże uprawnienia i mogą badać wszelką dokumentację. Każdy samorząd obligatoryjnie podlega takiej kontroli raz na 4 lata.

- Była to kompleksowa kontrola, obejmująca cały zakres działalności gminy m.in. w obszarach zamówień publicznych, księgowości czy sprawozdawczości. Obejmowała lata 2012-2015. Najbardziej szczegółowo i w największym zakresie kontrolowana była dokumentacja z roku 2015 – powiedziała Elżbieta Sadowska, Skarbnik Gminy Starogard Gd.

Sprawdzone zostały wszystkie kategorie dochodów, takie jak subwencje, podatki, dotacje czy dochody z mienia. Jeżeli chodzi o wydatki to kontrolowano ich zgodność z ustawą o samorządzie, o finansach publicznych i innych aktach regulujących tę sferę. Badano czy urzędnicy wydatkowali pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Podczas spotkania podsumowującego zespół kontrolny zwrócił uwagę na niektóre nieprawidłowości. Nie były to jednak, w naszej ocenie, rażące naruszenia prawa, a raczej uchybienia. Generalnie należy uznać, że wyniki kontroli są dla nas bardzo dobre. Ostatecznym jednak werdyktem będą zapisy wystąpienia pokontrolnego, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kontroli – podsumował Stanisław Połom, wójt Gminy Starogard Gd.

Protokół oraz wystąpienie pokontrolne opublikowane zostaną na stronie BIP Urzędu i będą powszechnie dostępne. 

Opublikowano: 02 lutego 2017 14:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 597

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl