Realizacja zadań z zakresu termomodernizacji rozpoczęta.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W styczniu 2017r. Gmina Starogard Gdański wybrała wykonawcę robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na pierwszym zadaniu z zakresu termomodernizacji. Tym zadaniem jest przedszkole w Kokoszkowach. Prace będą polegać na ociepleniu budynku, wykonaniu nowej elewacji, wymianie okien, drzwi zewnętrznych. Dzięki realizacji tego zadania naszym przedszkolakom będzie ciepło, a przedszkole będzie wydawać mniejsze kwoty na ogrzewanie budynku. Ruszamy z robotą budowlaną od początku lutego 2017r., zakończenie prac budowlanych zaplanowano na maj 2017r.

W ramach opisywanego wniosku o dofinansowanie przewidujemy jeszcze w tym roku termomodernizację obiektu szkoły w Rokocinie. W przyszłym roku planujemy docieplenie przedszkola w Szpęgawsku, świetlic wiejskich w Suminie, Sucuminie, Siwiałce, Nowej Wsi Rzecznej oraz OSP w Siwiałce. 

Zadanie dofinansowane jest w ramach projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” realizowanemu w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym zadania jest Powiat Starogardzki, zaś Gmina Starogard Gdański jest pełnoprawnym partnerem.

 

Magdalena Forc-Cherek

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy

Opublikowano: 30 stycznia 2017 13:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 383

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl