Z sesji: Wizyta posła

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Starogard Gdański obecny był poseł Kazimierz Smoliński. Radni mieli okazję osobiście porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, które dotyczyły m.in. budowy obwodnicy, gospodarki śmieciami i zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych usytuowanych na drodze krajowej przebiegającej przez Gminę.
- Czy w tej kadencji rządu są realne szanse na budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego - pytał Michał Piaskowski, Radny Rady Gminy Starogard Gdański.
- Jestem przekonany o słuszności i potrzebie budowy obwodnicy. Sprawa jest obecnie na etapie uzgodnień w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Trwają rozmowy na temat ogłoszenia przetargu na projekt i wykonanie obwodnicy. Będę robił wszystko, żeby ta droga powstała. Rozmawiałem już z ministrem infrastruktury oraz z premierem i obwodnica jest w planach rządowych – wyjaśnił poseł K.Smoliński.
W trakcie sesji przyjęto też szereg uchwał dotyczących planowania przestrzennego na terenie Gminy.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg. Prace projektowe trwały trzy lata. Podczas spotkań z mieszkańcami przedstawiono najpierw koncepcję, a później gotowy już projekt planu. Długi okres sporządzania dokumentu związany był m.in. z oczekiwaniem na zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Uchwalenie powyższego planu ma wymierne korzyści dla mieszkańców. W przypadku chęci inwestowania w Kręgu, nie muszą oni uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy, mogą od razu wystąpić do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę.
Radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie prawa własności do działek przeznaczonych pod poszerzenie dróg gminnych. Były to działki w obrębie ewidencyjnym w Szpęgawsku, Barchnowach i w Starogardzie Gdańskim.
Radni zatwierdzili również sporządzenie planu miejscowego dla jednej z działek w Klonówce.
- Obecnie działka o powierzchni 77 ha, użytkowana jest rolniczo. Sporządzenie planu spowodowane jest pracami nad zmianą studium dla działki, które ma na celu umożliwienie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW - wyjaśniła Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl