Wojewoda Pomorski otrzymał dziś od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego opinię na temat możliwości przeprowadzania wydarzeń piłkarskich. Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie województwa, PPWIS rekomenduje pozytywnie organizację wydarzeń piłkarskich przy zachowaniu reżimu sanitarnego.


Niezbędne środki profilaktyczne:
• udostępnienie publiczności co czwartego miejsca na widowni ,w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności
• zakrywanie ust i nosa za pomocą  odzieży, masek, maseczek, przyłbic albo kasku ochronnego podczas wchodzenia  i przebywania na stadionie
• zapewnienie na stadionie możliwości dezynfekcji rąk
• zachowanie dystansu społecznego i minimalnej odległości 2 m podczas wchodzenia i wychodzenia ze stadionu
• zapewnienie służbom porządkowym środków ochrony osobistej – maseczki, środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe
• wyeliminowanie dostępu osób chorych (kaszel, katar, duszności etc)
• wietrzenie i utrzymanie w czystości pomieszczeń i toalet, w których przebywają uczestnicy imprezy (systematyczna dezynfekcja klamek, poręczy, siedzisk, włączników światła, zapewnienie dozowników z mydłem lub płynem odkażającym, widoczna informacja – jak skutecznie myć ręce)
• zachowanie czystości, wyrzucanie odpadów do właściwych pojemników.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl