W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Wójt Gminy Starogard Gdański wprowadziła kwarantannę dokumentacji wpływającej do Urzędu Gminy. Doradzamy mieszkańcom elektroniczną komunikację z urzędem poprzez e-mail, e-PUAP lub telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej. W tym celu w wejściu głównym wystawiono zaplombowaną urnę, która jest dostępna dla interesantów od poniedziałku do piątku, między 900 i 1300. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, pisma będą przechodzić 24-godzinną kwarantannę. Warto do wniosku załączyć numer telefonu, co ułatwi kontakt z wnioskodawcą

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Są one podyktowane stanem wyższej konieczności. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gminy Starogard Gdański wykażą się zrozumieniem, gdyż środki ostrożności zostały wprowadzone dla naszego wspólnego dobra.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl