Logo PROW

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin, Gmina Starogard Gdański”

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę 8,349 km sieci kanalizacji sanitarnej na ternie wsi Sumin.

Planowane efekty to wybudowanie 8,349km sieci kanalizacji sanitarnej w Suminie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Kwota dofinansowania wynosi 1 775 956,00zł, natomiast całkowity koszt projektu 3 597 075,70zł.

 

Logo PROW Leader

,,Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę 2 parkingów”

W ramach zadania planowana jest budowa parkingów w miejscowości Okole i Sumin.

Głównym celem projektu jest rozwój niekomercyjnej oferty turystycznej, związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rekreacji w miejscowościach Sumin i Okole poprzez budowę parkingów przy zabytkowym kościele w Suminie i placu zabaw w Okolu.

Planowane efekty operacji to: realizacja 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej – 2 parkingi w Suminie i Okolu oraz 933 osób jako liczba korzystających z powstałej infrastruktury.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Kwota dofinansowania wynosi 94 264,00zł, natomiast całkowity koszt projektu 148 145,09zł.

 

Logo PROW Leader

„Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Linowcu oraz zakup sprzętu kuchennego do świetlic w Rokocinie i Sucuminie”

Projekt pozwoli zwiększyć atrakcyjność placu zabaw w Linowcu i świetlic w Rokocinie oraz Sucuminie dla ich użytkowników.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej poprze budowę placu zabaw w Linowcu oraz zakup sprzętu kuchennego do świetlic wiejskich w Rokocinie i Sucuminie. 

Planowane efekty operacji to: doposażenie 3 obiektów niekomercyjnej infrastruktury kultury – 3 świetlic wiejskich w Linowcu, Rokocinie i Sucuminie oraz 180 osób jako liczba korzystających z powstałej infrastruktury.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Kwota dofinansowania wynosi 57 267,00zł, natomiast całkowity koszt projektu 90 000,00zł.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl