Początki działalności straży pożarnej w Suminie sięgają roku 1907 r. jako straży folwarcznej. W latach dwudziestych i trzydziestych z OSP w Suminie byli związani Jan Karbowski, Ludwik Lizak, Kazimierz Lewandowski, Jan Piaskowski, Alfons Osowski, Stefan Lizak, Aleksy Grzonka, Józef Łepek, Jan i Leon Kempińscy, Franciszek Puczyński, Piotr Kołek, Józef Pawłowski, Zygmunt Gołuński, Stanisław Wojtal, Jarząbek. Prowadzili oni działalność do czasu wojny. W tym czasie strażacy mieli do dyspozycji ręczną pompę ciągniętą końmi oraz trąbki alarmowe. W latach wojny, kiedy straż przeszła pod nadzór okupanta, wiele rodzin zostało wysiedlonych, kiedy zachodziła potrzeba, obsługą sprzętu zajmowali się m in.: Antoni Michna, Franciszek Jagielski, Jan Piaskowski.

Pod koniec wojny (1945 r.) do Sumina trafiła pierwsza motopompa. Po zakończeniu wojny działalność OSP reaktywowali: Piotr Wojtal prezes, Franciszek Jagielski naczelnik, Stanisław Gwizdała sekretarz, Jan Majka gospodarz, Józef Stormowski skarbnik, Antoni Michna, Jan Lizak. W roku 1947 komendantem wybrany został Maksymilian Wyka, który funkcję tę pełnił do roku 1952, w tym czasie wybudowano wieżę - suszarnię do węży Następnie komendantem został Tadeusz Wojtal, a prezesem Józef Pawłowski. W latach pięćdziesiątych mimo trudnej sytuacji, działalność jednostki na polu ochrony przeciwpożarowej była bardzo prężna, czego dowodem były czołowe miejsca na zawodach.

W roku 1970 nastąpiły zmiany w zarządzie, na naczelnika wybrano Bogumiła Adamowskiego, z-ca naczelnika Bogdan Trela, prezesem został Jan Gabryel, sekretarzem została Krystyna Kowalska. Funkcję skarbnika nadal pełnił Józef Stormowski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Wiktor Komorowski, gospodarzem Eugeniusz Komorowski, mechanikiem Zbigniew Remus. (Otrzymaliśmy motopompę marki POLONIA PO-3).

1974 - powstanie MDP.

1974 - 1985 Czołowe miejsca naszych drużyn w zawodach gminnych. 1986 zmiany w zarządzie: Prezes Jan Gabryel, Naczelnik Bogumił Adamowski, Skarbnik Alfons Gołuński, Sekretarz Eugeniusz Piaskowski, Gospodarz Eugeniusz Bollin. Zajęliśmy 3 miejsce w zawodach gminnych oraz otrzymaliśmy puchar za pierwsze miejsce w współzawodnictwie ppoż. za 1986 r.

1987 - ze znacznym udziałem wszystkich mieszkańców Sumina, Rady Gminy i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Starogardzie Gd, budowa kompleksu - remizy OSP, sklepu i świetlicy. Z okazji 80-lecia naszej jednostki społeczeństwo ufundowało sztandar dla naszych strażaków, który został uroczyście wręczony w dniu 18 lipca tegoż roku. W grudniu strażacy otrzymali pierwszy wóz bojowy Star 66 typ GBM, a od czerwca 1990 r. dysponują wozem bojowym star 25 typ GBAM 2/8+8 (potocznie zwany babcią).

- zmiany w zarządzie Prezes Jan Gabryel, naczelnik Bogumił Adamowski, z-ca naczelnika Stanisław Stormowski, sekretarz Eugeniusz Piaskowski, skarbnik Franciszek Wróbel, gospodarz Eugeniusz Bollin

- jednostka otrzymała drugą nową motopompę PO-5n.

1994 - nowy zarząd Prezes Bogumił Adamowski, naczelnik Eugeniusz Bollin, z-ca naczelnika Marek Komorowski, skarbnik Stanisław Stormowski, sekretarz Klemens Wrosz, gospodarz Józef Szachta.

1994-1997 jednostka zajmuje czołowe miejsca w rywalizacji na gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Pomaga w organizowaniu nie obozowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży naszego środowiska, bierze udział w festynach wiejskich i dożynkach, organizuje pokazy dla dzieci. 3 maja 1997 obchodziliśmy 90-lecie naszej jednostki. Otrzymała złoty znak związku.

Lata 1997 - 2001 to: udział w zawodach, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmujemy czołowe miejsca, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla naszych dzieci, akcja „Dar Krwi", strażackie Zaduszki, organizowanie gwiazdki dla dzieci, przebudowa biura, budowa placu ćwiczeń, pomoc w organizowaniu festynów oraz dożynek wiejskich w naszej miejscowości.

2001 - nowy zarząd: Prezes Eugeniusz Bollin, naczelnik Paweł Kosidowski, z-ca naczelnika Marek Komorowski, sekretarz-kronikarz Jan Szachta, skarbnik Stanisław Stormowski.

Lata 2001 -2006 to dalsze organizowanie gwiazdki dla dzieci, udział w gminnych zawodach (MDP dziewczęta -1 m-ce, MDP chłopcy - 6 m-ce, seniorzy -2 m-ce), zawody powiatowe (KDP 1 m-ce), zawody wojewódzkie 15 m-ce. Udział w OTWP, organizacja spotkań w dniu 3 maja (dzień strażaka), oraz w listopadzie zaduszek strażackich. Akcja „dar krwi" - kwiecień i listopad.

Od 16 stycznia 2007 r. jednostką kierują: Bollin Eugeniusz prezes, Kosidowski Paweł naczelnik, Komorowski Marek z-ca naczelnika, Szachta Józef gospodarz, Szachta Jan sekretarz, Stormowski Stanisław skarbnik, Wojtal Adam czł. Zarządu. Obecnie nasza jednostka liczy: 6 dh honorowych, 3 wspierających, 34 dh czynnych, KDP 10 członkiń, MDP 20 członków.

Druh Eugeniusz Bollin w 2001 objął funkcje prezesa, która pełni do dzisiaj

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl