Gmina Starogard jest obszarem o bardzo dobrze rozwiniętej gospodarce. Od 1991 roku obserwuje się dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie w gminie działa ponad 600 firm, głównie w branżach:

  • handlowej,
  • budowlanej,
  • obróbki metali,
  • meblarskiej,
  • gastronomicznej,
  • transportowej.

 

Wizytówką gminy pod względem potencjału i nowoczesności, mogą być drukarnia„B&B s-ka” z Koteż oraz firma Reflex z Kokoszkowych, zajmująca się obróbką szkła przy użyciu najnowocześniejszych maszyn. Firmami o ugruntowanej pozycji w biznesie są też: „Contes” z Kokoszkowych (produkcja obuwia) „Graso” z Kręga(produkcja maszyn pakujących i folii termokurczliwych), „Nordenia” ze Zdun(opakowania typu big bag), „Jawor” z Linowca (produkcja mebli), „Kooperol” ze Zdun(przetwórstwo spożywcze). Są to oczywiście tylko niektórzy liderzy biznesu z terenu gminy.

Jest kilka przyczyn tak dynamicznego rozwoju i zainteresowania przedsiębiorców terenami gminy Starogard. Przez tereny te przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, np. Berlin-Kaliningrad, Starogard - Trójmiasto. Powstaje autostrada A-1. Pięćdziesięciotysięczny Starogard stanowi doskonały rynek zbytu dla stale rozwijających się firm z gminy wiejskiej. Poza tym stwarzane są sprzyjające warunki dla potencjalnych inwestorów poprzez dostosowaną do realiów politykę przestrzenną i podatkową.

Gmina ciągle dysponuje bogatą ofertą dla ludzi biznesu, pragnących znaleźć dogodną lokalizację dla swoich inwestycji. Posiada dużoatrakcyjnie położonych terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową, która w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Warto więc pomyśleć o ulokowaniu swojej inwestycji na tym terenie.

Oddzielną gałąź stanowi rolnictwo. Powierzchnia 10,5 tys. ha to obszary produkcji rolnej, dla której panują tu sprzyjające warunki. Wśród upraw dominują zboża, które zajmują aż 80 proc. powierzchni. Uprawia się także ziemniaki, kukurydzę czy rzepak W produkcji zwierzęcej stawia się na trzodę chlewną, która stanowi główną część hodowanego inwentarza. Na terenie gminy prowadzone są dwie duże fermy drobiu, a rolnicy indywidualni hodują również bydło. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi około 10 ha, a te o powierzchni większej stanowią 40 proc. ogólnej liczby. Na terenie gminy występują także gospodarstwa wielkopowierzchniowe o obszarze w granicach 300 ha. Obecnie z działalności rolniczej utrzymuje się ok. 30 proc. mieszkańców.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl