Gmina Starogard Gdański położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim, na pograniczu Borów Tucholskich. Stanowi integralną część Kociewia i otacza swoim terenem stolicę regionu, 50-tysięczne miasto Starogard Gdański. Obszar 196 km 2 zamieszkuje ponad 13 tys. osób.

Obecny kształt geomorfologiczny tym terenom nadało zlodowacenie bałtyckie. Do podstawowych form ukształtowania powierzchni należą: wysoczyzny polodowcowe, wzgórza morenowe, rynny jeziorne, a niekiedy pola sandrowe. Niebagatelny wpływ na krajobraz ma dolina rzeki Wierzycy. Rzeka tworzy liczne meandry i wielokrotnie zmienia bieg, tworząc przełomy, na przykład w Barchnowach i koło Klonówki. Szczególnie urokliwa jest w okolicach Okola i Żabna, gdzie płynie w otoczeniu stromych, wysokich brzegów ukształtowanych w piękne parowy. Miejsce to Kociewiacy nazwali „Szwajcarią Żabieńską”. Jak głosi legenda właśnie w tej okolicy znajdowała się trudno dostępna jama, w której rycerz Rościsław przechowywał złoto. O skarb ten toczyły się długie i krwawe boje...

Często występujące pagórki sprawiają, że prawie w każdej wsi jest co najmniej jeden dostępny dla turystów punkt widokowy. Doskonałymi przykładami są Krzywa Góra (117 m n.p.m.), położona nieopodal Starego Lasu i znajdująca się w sąsiedztwie Nowej Wsi Gliniasta Góra (114,8 m n.p.m.). 
Ważny element krajobrazu, a równocześnie nieocenione bogactwo stanowią jeziora. Są one różnej wielkości i pochodzenia, z przewagą głębokich zbiorników rynnowych. Do najciekawszych zaliczają się: Sumińskie (98 ha), Płaczewskie (43 ha), Zduńskie (42 ha), Szpęgawskie (38 ha) i Staroleskie (15 ha). Te piękne perły kociewskiego krajobrazu mają dużą wartość dla turystyki i rekreacji. Niskie, łatwo dostępne brzegi zachęcają do zakładania obozowisk czy stanic wodnych. Miłośnicy wędkarstwa z całą pewnością będą mieli okazję do spotkania z licznie występującymi tu rybami: płocią, okoniem, szczupakiem, linem, karpiem czy leszczem. Być może trafią na tę rekordową.

Uroku jeziorom dodają również z całą pewnością baśnie i podania ludowe. Według jednego z nich, nazwa Jeziora Płaczewskiego koło Koteż wywodzi się od płaczu i lamentu miejscowych chłopów gnębionych przez Krzyżaków. 
Na terenie gminy Starogard nie brakuje także lasów, które decydują o czystym powietrzu oraz zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku w upragnionej ciszy i spokoju. Latem i jesienią obfitują one w jagody, borówki, maliny, no i oczywiście grzyby. Największym i najciekawszym krajobrazowo kompleksem leśnym jest Las Szpęgawski, w którym dominuje sosna, choć nie brak świerków, grabów, buków czy nawet dębów. Spacerując leśnymi duktami, warto pamiętać, że kiedyś królami tych ostępów były niedźwiedzie, tury i żubry. Obecnie z większych zwierząt spotkać możemy dziki, sarny i jelenie. Na podmokłych śródleśnych łąkach i bagnach występują żurawie, czaple siwe, bociany, rzadziej kormorany. Natomiast kaczki, perkozy dwuczube, nury czarnoszyje, kurki wodne i łabędzie nieme stanowią ozdobę jezior. 
Krajobraz jaki spotkać można na terenie gminy jest bardzo urozmaicony i zachęca do wędrówek. Warto przekonać się o tym osobiście.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl