INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA DLA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO W OWIDZU -ETAP I - BUDOWA POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ


BUDOWA KANALIZACJI W KOLINCZU, RYWAŁDZIE I KOKOSZKOWACH WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W KOKOSZKOWACH


REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO W OWIDZU – ETAP II – BUDOWA AMFITEATRU I WIEŻY SCHODKOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM


BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH ROKOCIN – KOTEŻE


BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE W JABŁOWIE


ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOKOSZKOWY, ŻABNO WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNO


REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W BRZEŹNIE WIELKIM NA POTRZEBĘ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTYWOWANIA TRADYCJI SPOŁECZNOŚCI


BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JANOWIE WRAZ Z JEJ WYPOSAŻENIEM


PROJEKT „POZNAJ SIEBIE – ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE MIESZKAŃCÓW WSI NA TERENIE GMINY STAROGARD GDAŃSKI”


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy, Gmina Starogard Gdański


REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKOCINIE – GMINA STAROGARD GDAŃSKI


REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W SZPĘGAWSKU I DĄBRÓWCE WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA


,,Album fotograficzny ,,Gminne Krajobrazy” wraz z wernisażem i wystawą”


,,Cztery Żywioły – cykl warsztatów, konkursów z dziedziny ekologii wraz z imprezami poświęconymi tej tematyce”


,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Dąbrówka – Gmina Starogard Gdański”


,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żabno”


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy, Gmina Starogard Gdański.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl