Gmina Starogard Gdański wraz z Powiatem Starogardzkim, Gminą Bobowo oraz Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi1 411 401,85 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 2 193 778,53 zł.

Przedsięwzięcie przewiduje głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF Starogardu Gdańskiego tj. w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, Gminie Starogard Gdański i Gminie Bobowo. Projekt ten został ujęty wśród inwestycji preferowanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Starogardu Gdańskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: ocieplanie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. c.w.u., wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

 

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl