PROGRAM WSPÓŁPRACY  GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

 

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wypoczynku letniego  w 2015 roku

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2015 roku

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2015 roku

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

 

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl