Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)

Formularz papierowy wniosku CEIDG-1 można pobrać ze strony:
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1:
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl)
http://ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

- Urząd Gminy/Dzielnicy/Miasta

- www.ceidg.gov.pl

- www.firma.gov.pl

 

brak opłat

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl