Włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej

1. Wniosek o włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej
2. Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. 2 egzemplarze projektu zagospodarowania działki

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

2 tygodnie

W przypadku włączenia się do drogi publicznej innej niż gminna niezbędne jest uzgodnienie właściwego zarządcy drogi (np. powiatowej, wojewódzkiej i krajowej)

Formularze i załączniki:

Wniosek o włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej [pdf, 84.32 KB]

Kategorie:

Drogi

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl