Umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi gminnej

Wniosek o umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi gminnej

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański (na podstawie uchwały Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 marca 2005r.)

Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego (za 1 m2 powierzchni /dobę ):
obiekt handlowy lub usługowy 0,50 zł.
inne obiekty 0,25 zł.
za tym czasowe stoiska handlowe 1,00 zł.
wydzielone miejsca parkingowe, kopert i inne 0,25 zł.
reklamy nad jezdnią typu (baner) 2,50 zł.
reklam w opaszże innych elementów pasa drogowego 1,00 zł.
za każdy następny (nawet nie pełny) m2 reklamy pobiera się opłatę jak za m2 1,00 zł.

2 tygodnie

Formularze i załączniki:

Wnioek o umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi gminnej [pdf, 87.68 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl