Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe

- Wniosek
- Posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń bądź  zaświadczenie o posiadaniu zezwoleń –  nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

1/12 opłaty rocznej (A, B, C)

30 dni

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia

O zezwolenie mogą ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Formularze i załączniki:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe - wniosek [pdf, 1.15 MB]

Kategorie:

Alkohol

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl