Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków na terenie Gminy Starogard Gdański.

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Formularze i załączniki:

Oświadczenie nr 1 [docx, 12.67 KB]

Oświadczenie nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych [docx, 13.4 KB]

UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański [docx, 13.49 KB]

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 - W N I O S E K o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański [docx, 14.45 KB]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/89/2019. Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2019 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański [docx, 19.81 KB]

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 - W N I O S E K o rozliczenie dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański [docx, 12.83 KB]

Kategorie:

Środowisko

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl