{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    24.09.2018<\/p>\n\t\t

    Protok\u00f3\u0142 z przeprowadzonych konsultacji z mieszka\u0144cami Gminy Starogard Gda\u0144ski dotycz\u0105cych projekt\u00f3w zmiany statut\u00f3w so\u0142ectw.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t