{"html":"\n\t
 • \n\t

  29.09.2020<\/p>\n\t

  Zawiadomienie o wyniku post\u0119powania pn \u201eRozbudowa sieci wodoci\u0105gowej \u2013 ul. Le\u015bna w Klon\u00f3wce\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  24.09.2020<\/p>\n\t

  Zawiadomienie o uniewa\u017cnieniu post\u0119powania pn. \"Remont grob\u00f3w masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szp\u0119gawskim\"<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  24.09.2020<\/p>\n\t

  Informacja z otwarcia ofert w post\u0119powaniu pn \"Remont grob\u00f3w masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szp\u0119gawskim\"<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/ugstarogard.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}