Ogłoszenie o wynikach w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna

Starogard Gdański, 14.03.2016r.

Ogłoszenie o wynikach w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna

Gmina Starogard Gdański ogłasza, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna, wyłoniła Partnera projektu:

Fundację Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, ul. Darowana 26,
83-200 Starogard Gdański

Tabela ocenionych ofert, złożonych w ramach konkursu.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Liczba przyznanych pkt

1

Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Portowa 6/1, 81-350 Gdynia

13

2

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk

5

3

Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”

ul. Darowana 26, 83-200 Starogard Gdański

17

4

Centrum Rozwoju Prestige

ul. Bursztynowa 27, 80-174 Otomin

15

 

 

 

 

 

Opublikowano: 17 marca 2016 08:12

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 484

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl