HUFIEC PRACY - Dodatkowy nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2015 /2016

Komenda Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim (link otworzy duże zdjęcie)

Komenda 11 – 4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o dodatkowym naborze młodzieży na rok szkoleniowy 2015 /2016 do klas gimnazjalnych  / I , II i III / przysposabiających do pracy .

Po ukończeniu gimnazjum możliwość nauki zawodu systemem kursowym .

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 15 lat i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach.

Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.

            Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , tel. kom. 887 873 118  codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Opublikowano: 15 października 2015 09:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 536

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl