Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania RGM.271.18.2017.BSz na Dostawę pomocy dydaktycznych

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Dostawa pomocy dydaktycznych”

 

 

Działając na podstawie art. 92 oraz art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ) zwanej dalej ustawą PZP,  Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację  o unieważnieniu postępowania zamówienia publicznego Nr Ref. RGM.271.18.2017.BSz pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”:

 

Uzasadnienie prawne:

Art.: 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ) zwanej dalej ustawą PZP – „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego art. 29 ustawy PZP, ale poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo, iż nie było to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przez co obarczył postępowanie wadą niemożliwą do usunięcia.

Opublikowano: 01 września 2017 13:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [332.04 KB]

Wyświetleń: 158

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl