Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetergu nieograniczonym na Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce nr ogłoszenia 69896-2017

GKI 7011.8.5.2017. MF                                                                   Starogard Gdański  16.05.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 69896 - 2017 z dnia 20.04.2017r.
        

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce”  

 

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2015 r. poz. 2164)

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej  w Klonówce ”

 

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający wybrał ofertę nr 4 złożoną przez: Biuro Projektów Sanitarnych mgr inż.  Łukasz Pruszak, ul. Okrężna 13a, 83-200 starogard Gd.

Oferta nr 4.  została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymując   najwyższą liczbę punktów  

pozostałe oferty  zostały złożone przez firmy;

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe Gamma- Projekt Mariusz Piotr Burakowski , 18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Świerkowa 4

2

Biuro Obsługi Inwestycji „Koncept” Kazimierz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Kożmin Wlkp.

3.

Pro-Plan  Inżynieria  Monika Jarosz, ul. Partyzantów  119/5, 51-679 Wrocław

 

 

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium „doświadczenie”

Liczba pkt. w kryterium

„kary umowne

 

Razem

1

19,68

30

20

69,86 0

2

23,47

0

0

23,47

3.

15,84

30

20

65,84

4.

50,00

30

20

80,00

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt

Stanisław Połom

Opublikowano: 16 maja 2017 13:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 148

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl