Informacje z dnia otwarcia ofert w postępowaniu Nr RGM.271.10.2017.AS na Dostawę monitorów w zamówieniu wspólnym

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Gmina Starogard Gdański, jako Zamawiający upoważniony, zamieszcza informacje z dnia otwarcia ofert w zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. RGM.271.10.2017.AS na "Dostawę monitorów w zamówieniu wspólnym":

I. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

  1. CZĘŚĆ I – dostawa 14 sztuk monitorów dotykowych

a)     Zamawiający upoważniony – 12 x 3 370,00 = 40 440,00 zł

b)     Zamawiający wspólny – 2 x 3 370,00 = 6 740,00 zł

 

        2. CZĘŚĆ II – dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych

a)     Zamawiający upoważniony – 3 x 8 000,00 = 24 000,00 zł

 

II. Zestawienie ofert złożonych w terminie, ze wskazaniem ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Oferty na CZĘŚĆ NR 1 - „Dostawa dostawa 14 sztuk monitorów dotykowych”

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Mirosław Walenciak F.H.U. Interbis, os. Jagiellońskie 42, 63-000 Środa Wielkopolska

Łączna: 26 586,00 zł

 

w tym:

Z.U.:  22 788,00 zł

Z.W:    3 798,00 zł

 

7 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

2

ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Mościckiego 12 lok. 4a/4b, 42-218 Częstochowa

Łączna: 29 601,18 zł

 

w tym:

Z.U.:  25 372,44 zł

Z.W:    4 228,74 zł

 

9 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

3

IT Business Group Sp. z o. o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków

Łączna: 24 430,00 zł

 

w tym:

Z.U.:  20 940,00 zł

Z.W:    3 490,00 zł

 

do dnia 09.06.2017r.

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

4

MAXICO Group Sp. z o. o., ul. Przewoźników 11, 03-691 Warszawa

Łączna: 39 960,00 zł

 

w tym:

Z.U.:  31 680,00 zł

Z.W:    5 280,00 zł

 

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

5

PHU „BMS” Sp. J.  Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Łączna: 31 410,42 zł

 

w tym:

Z.U.:  26 923,20 zł

Z.W:    4 487,22 zł

 

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

6

Małgorzata Modzelewska MKM MARKET, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa

Łączna: 23 492,00 zł

 

w tym:

Z.U.:  20 136,00 zł

Z.W:    3 356,00 zł

 

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

7

PESTAR Sp. z o. o., ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

Łączna: 25 340,00 zł

 

w tym:

Z.U.:  21 720,00 zł

Z.W:    3 620,00 zł

 

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

 

  

Oferty na CZĘŚĆ NR 2 - „Dostawa 3 sztuk monitorów interaktywnych

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Mirosław Walenciak F.H.U. Interbis, os. Jagiellońskie 42, 63-000 Środa Wielkopolska

17 820,00 zł

7 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

2

IT Business Group Sp. z o. o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków

19 290,00 zł

do dnia 09.06.2017r.

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

3

MAXICO Group Sp. z o. o., ul. Przewoźników 11, 03-691 Warszawa

16 800,00 zł

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

4

PHU „BMS” Sp. J.  Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

18 639,00 zł

10 dni od dnia podpisania umowy

48 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

5

PESTAR Sp. z o. o., ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

16 050,00 zł

10 dni od dnia podpisania umowy

36 m-cy

Jak określono w SIWZ – istotnych postanowieniach umowy

 

 

Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór Zał. Nr 5

Opublikowano: 15 maja 2017 13:39

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

Zał. Nr 5 [142.5 KB]

Wyświetleń: 129

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl