Odpowiedzia na pytania dotyczące pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach:

Starogard Gd. 21. 04.2017r

 

Gmina Starogard Gdański  informuje o   wpłynięciu  następujących pytań dotyczące zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”: 

  1. Czy podana we wstępnych założeniach do projektowania ilość przyłączy, tj. ok. 21 szt. dotyczy przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych czy łącznie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych?

Ad. 1 Odpowiedź;  ilość dotyczy    21 przyłączeń  wody i  21 przylaczęnń  kanalizacji  (do   21 działek.)

  1. Czy w przypadku przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych przewiduje się projektowanie przyłączy do granicy działki czy przyłączy zakończonych studzienką kanalizacyjną i studzienką wodociągową ok. 1 metr za granicą na działce przyłączanej?  

Ad. 2 Odpowiedź;   Dotyczy zaprojektowania przyłączy zakończonych studzienką kanalizacyjną i studzienką wodociągową ok. 1 metr za granicą na działce przyłączanej, ale w przypadku działki zabudowanej lub w trakcie budowy  , przyłącza należy  zaprojektować   do  budynku.  

  1. Czy warunek udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykonanie usług polegających na wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o długości min. 700 m każda (…) oznacza, że wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej 1 projektu sieci kanalizacyjnej o dł. min. 700m oraz co najmniej 1 projektu sieci wodociągowej o dł. min. 700m?

         AD . 3.  Odpowiedź;   Wykonawca winien wykazać się zaprojektowaniem   co najmniej dwóch sieci wodociągowych o wymaganej długości 700 m każda i co najmniej  dwóch  sieci kanalizacyjnej o  wymaganej dł. min. 700m każda.

 

 Wójt  Stanisław Połom  

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 14:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 115

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl