Kwalifikacje wojskowe 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. termin stawiennictwa mieszkańców Gminy Starogard Gdański został określony:

od 1 do 3 oraz 6 marca 2017r.

Osoby wezwane mają obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską w Starogardzie Gdańskim, której siedziba znajduje się w pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 9 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku?

 • mężczyźni urodzeni w 1998 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi:

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli osoba stawia się do kwalifikacji wojskowej w innym terminie niż określonym w wezwaniu);

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • Posiadaną dokumentację medyczną (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada),
 • Wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Bliższych informacji udziela podinspektor ds. administracyjno-organizacyjnych- Magdalena Went, telefonicznie: (58) 562-50-67 wew. 43 lub w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (p. 14).

Opublikowano: 19 stycznia 2017 11:35

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1073

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl