Z sesji: Zwolnienia z podatku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Starogard Gdański przyjęto wiele istotnych uchwał. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na bieżący rok, zatwierdzono Plan Odnowy Wsi dla dwóch miejscowości, a także przyjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barchnowach.

Dzięki wprowadzonej zmianie do budżetu samorządowcy uchwalili zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis czyli wsparcia państwa udzielanego przedsiębiorcom.

- Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowopowstałe budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, które zostały oddane do użytkowania, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia rozpoczęcia budowy, a których użytkowanie nastąpiło nie wcześniej niż z dniem oddania budynku lub jego części do użytkowania. - czytamy w §1 nowej uchwały.

 Radni przyjęli również uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Barchnowach w rejonie ulic: Rubinowa, Perłowa, Bursztynowa, Diamentowa.

- Jest to zmiana obowiązującego do tej pory planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o przystąpieniu do zmian wyniknęła z konieczności dostosowania ustaleń planu do obecnie obowiązujących przepisów prawa. W nowo uchwalonym planie wyznaczone zostały tereny zagrożenia powodziowego, pokazano lokalizację dawnego cmentarza pocholerycznego oraz zmieniono lokalizację terenów przeznaczonych pod plac zabaw i rekreację. Projekt wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym - wyjaśniła Lucyna Probe Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Starogard Gdański, jest to grunt pod poszerzenie drogi gminnej w Rokocinie, a dokładniej dotyczy ulicy Pogodnej.

Na sesji zatwierdzono Plany Odnowy Wsi. Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to ważne zadanie, które pozwala zmniejszać istniejące dysproporcje.

- Uchwalono kolejne strategiczne dokumenty, tym razem dla dwóch miejscowości, Brzeźno Wielkie i Krąg - powiedziała Magdalena Forc-Cherek Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy.

W związku z tym, że Kuratorium Oświaty nie wyraziło zgody na funkcjonowanie nazwy Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie, radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Rywałdzie.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 29 września 2017 18:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 457

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl