Narada sołtysów: Omawiano bieżące sprawy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Funkcjonowanie Grodziska Owidz, zbrodnia Szpęgawska, zagrożenia związane z pomorem świń i ptasią grypą to niektóre z tematów poruszanych podczas ostatniej narady sołtysów. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektor Grodziska Owidz Magdaleny Cholewa. Przedstawiła ona zebranym funkcjonowanie Grodziska, powstałej tam Karczmy Słowiańskiej „Na Podgrodziu” oraz Muzeum Mitologii Słowiańskiej.

- Grodzisko tętni życiem cały rok, praktycznie co miesiąc odbywają się tu różnorodne imprezy. Karczma cieszy się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem klientów, a muzeum interesują się nawet media ogólnopolskie. Staliśmy się rozpoznawalni na terenie całego kraju. Chcemy rozwijać się dalej.- powiedziała Magdalena Cholewa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim - Tomasz Ołtarzewski omówił zagrożenia dotyczące pomoru świń i ptasiej grypy. W obu przypadkach hodowcy muszą wykazać się czujnością i zachować podstawowe zasady higieny tj. odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim, a także okresowe ich odkażanie.

- W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa - czytamy w Informacji dla hodowców drobiu.

Głos zabrała także Magdalena Forc-Cherek Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy, która poinformowała zebranych o spotkaniu, 29 września 2017r.o godz. 13:00 w Starogardzkim Kinie Sokół. Tematem dyskusji panelowej będzie Zbrodnia Szpęgawska w świetle niemieckiego planu eksterminacji ludności na Pomorzu.

- O tych wydarzeniach trzeba pamiętać, mówić, przypominać je jak najczęściej, żeby nigdy nie miały szansy się powtórzyć.- mówi Magdalena Forc-Cherek

Pani Naczelnik przedstawiła także plan ogólnopolskiej akcji pt. Pola Nadziei, polegającej na sadzeniu żonkili przez szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe z terenu miasta i gminy Starogard Gdański. Celem akcji jest nie tylko zbiórka na rzecz hospicjum, ale także zwrócenie uwagi na samą ideę opieki hospicyjnej i potrzebę profilaktyki nowotworowej.

Obecni usłyszeli również o ofercie konkursowej Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia dla organizacji pozarządowych, kościołów oraz związków wyznaniowych.

- Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW. - czytamy na stronie chatakociewia.pl

Ponadto, Kierownik Kancelarii Niejawnej Dariusz Szumliński zapoznał sołtysów z planowanym powiatowym ćwiczeniem obronnym pod kryptonimem „Kociewie 2017”, które ma się odbyć w dniach 25-26.10.2017r .

                                                                                                                     

Joanna Lempkowska

 

Opublikowano: 27 września 2017 10:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 403

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl