Kokoszkowy: Przedszkole po modernizacji

 (link otworzy duże zdjęcie)

We wrześniu będziemy świętować otwarcie przedszkola w Kokoszkowach po jego rozbudowie, termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa i polskich norm technicznych .

Inwestycja była  prowadzona w 3 etapach. I etap finansowany z budżetu gminy obejmował rozbudowę –stan surowy zamknięty, budynku i trwał od 20.05.2016r do 15.08.2016r . Kolejnym etapem była termomodernizacja budynku , w ramach zadania inwestycyjnego “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”, realizowana w okresie od 30.01.2017r do 08.05.2017r , na którą otrzymaliśmy dofinasowanie z programu pn.Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Pierwsze dwa etapy trwały na funkcjonującym przedszkolu, co nie było łatwe zarówno dla dzieci ich rodziców i personelu.Dzięki ich wyrozumiałości dobrnęliśmy do III etapu- Adaptacji przedszkola w Kokoszkowach, w ramach zadania inwestycyjnego “Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd.”  który rozpoczął się 28. 04.2017r a zakończył 04.08.2017r . Na ten etap również otrzymaliśmy dofinansowanie z programu unijnego j/w.

W wyniku całej inwestycji zwiększyła się powierzchnia zabudowy budynku o 172,5m2.  Przedszkole zyskało dodatkowo 136,6m2 powierzchni użytkowej , na którą składają się: nowa sala dla 25 dzieci , druga sala również zyskała połowę dodatkowej powierzchni, powiększono łazienkę,szatnię , powstały dodatkowe pomieszczenia: pokój logopedy , pom. socjalne i gospodarcze. Przedszkole wyposażono we wszystkie nowe instalacje:centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacyjną, elektryczną, przeciwpożarową, gazową. Placówka jest również dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych (podjazd, WC, szeroka komunikacja). Po pozytywnym zaopiniowaniu obiektu przez Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Starogardzie Gdańskim, uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku w dniu 28.08.2017r.

Nowy wygląd zewnętrzny budynku: kolorowa elewacja , ogrodzenie , lśniące balustrady, chodniki,  dopełniają całości przedsięwzięcia. 

Beata Hołowińska
Inspektor ds. Inwestycji

Opublikowano: 30 sierpnia 2017 12:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 932

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl