Z sesji: Przekształcono szkoły

Z sesji: Przekształcono szkoły (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Starogard Gdański radni przyjęli szereg uchwał dotyczących szkolnictwa. Dokonano również niezbędnych zmian w budżecie gminy na 2017 rok, a także zatwierdzono Plan Odnowy Wsi dla miejscowości Okole  

W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju radni przyjęli uchwały przekształcające szkoły sześcioletnie w ośmioletnie.

- Przekształcenia dotyczą szkół w Brzeźnie Wielkim, Dąbrówce, Jabłowie, Kokoszkowach, Rokocinie, Rywałdzie, Suminie i Trzcińsku. Przypominam też że gimnazja działają do 31.08.2019r.  - powiedział Włodzimierz Bieliński Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Podczas sesji przyjęto zmiany do budżetu gminy na 2017r. dzięki którym m.in. zwiększono wydatki na demontaż azbestu w związku z ostatnią nawałnicą czy też remont punktu przedszkolnego w Koteżach.

Bardzo istotną sprawą poruszoną na sesji było przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Janowo - Zachód.

- Janowo jest miejscowością rekomendowaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do objęcia planem miejscowym. Na terenie wsi zauważalny jest wzrost zainteresowania gruntami i tym samym wzrasta liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Ze względu na rozległy obszarowo obręb Janowo (obejmujący miejscowości Janowo i Owidz) zdecydowano o wykonaniu w pierwszej kolejności planu na obszarze położonym na zachód od drogi wojewódzkiej nr 222, a w następnych latach objęta zostanie druga, wschodnia część obrębu.- czytamy w uzasadnieniu do ww. uchwały.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Miejscowości Okole.

- Zanim Plan Odnowy dla Okola na lata 2017 – 2023 trafił na sesję, został dokładnie przemyślany, przedyskutowany i przyjęty na zebraniu wiejskim. Plan określa zadania, które dla mieszkańców są najistotniejsze. Głównie są to zadania dotyczące budowy infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, ale także dalsze prace przy Placu Integracji - opowiedziała Magdalena Forc-Cherek Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy.

Podczas sesji nadano nazwy nowym ulicom. W Kokoszkowach jest to ulica Dekarska, natomiast w Kolinczu ulica Modrzewiowa.

 

Joanna Lempkowska 

Opublikowano: 18 sierpnia 2017 11:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 594

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl