Sumin: Świętowali strażacy

 (link otworzy duże zdjęcie)

W sobotę, 29 kwietnia odbyły się obchody 110-lecia istnienia OSP w Suminie i przekazanie nowego sztandaru jednostce. W tym dniu świętowano również Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się pożegnaniem starego sztandaru przed sumińską remizą. Następnie w kościele św. Jana Chrzciciela odbyła się msza święta w intencji braci strażackiej, którą sprawował ksiądz proboszcz Damian Plackowski. W głównej części obchodów, która miała miejsce na placu przed miejscową szkołą uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP Sucumin, Siwiałka, Dąbrówka, Sumin, Klonówka, Rokocin, oraz Krąg, orkiestra dęta OSP Pinczyn, zaproszeni goście, strażacy oraz mieszkańcy Gminy Starogard Gdański.  Dowódca uroczystości druh Jan Gmer złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu druhowi Wiesławowi Wrzesińskiemu – członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku.  Następnie Wójt Gminy Starogard Gdański, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim powitał przybyłych gości, między innymi: Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku dha Zygmunta Tomczonka, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Starogardzkiego Patryka Gabriela, Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim starszego brygadiera Zbigniewa Kamińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiesława Wrzesińskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i zarazem radnego Rady Powiatu Starogardzkiego Tomasza Rogalskiego, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jolantę Czyryk, Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim Bogusława Ziembę, Przewodniczącego Rady Gminy Starogard Gdański Jacka Olszewskiego wraz z radnymi, Nadbrygadiera w stanie spoczynku Piotra Świeczkowskiego, Księdza Kapelana Honorowego Braci Strażackiej Powiatu Starogardzkiego Stefana Rogowskiego, Proboszcza Parafii Sumin Damiana Plackowskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Zenona Błańskiego, Prezesów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych OSP Powiatu Starogardzkiego, Dyrektor Szkoły Sumin Barbarę Rozwadowską.

- Na przestrzeni 110 lat sumińscy strażacy z wielkim poświęceniem pełnili służbę na rzecz lokalnej społeczności, wykazując się zawsze wysoką sprawnością operacyjną. Sztandar, który dziś otrzymacie jest uwieńczeniem i ukoronowaniem Waszej pięknej historii. Jest również wyrazem szacunku, uznania i zaufania społecznego. Noście go z godnością co najmniej kolejne 110 lat,  Życzę, aby codzienna służba była źródłem osobistej satysfakcji. Życzę także zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji – zwrócił się do zebranych Wójt Gminy Starogard Gdański, Stanisław Połom

Następnie przystąpiono do ceremoniału przekazania nowego sztandaru jednostce, który został poświęcony w kościele parafialnym podczas mszy. Fundatorzy i goście dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec oraz wpisali się do Kroniki jednostki, poczym dh Zygmunt Tomczonek wręczył sztandar prezesowi jednostki druhowi Eugeniuszowi Bollin, a ten przekazał go pocztowi. Na zakończenie odbyła się prezentacja sztandaru przed szykiem.

Po tym niezwykle podniosłym momencie przystąpiono do obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Prezes Stanisław Połom, a następnie wręczono medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom.

Medal „Za zasługi dla Gminy Starogard Gdański” oraz Złoty Znak Związku otrzymał Stefana Rogowskiego Kapelana Honorowego Strażaków Powiatu Starogardzkiego.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza wręczono druhowi Stanisławowi Połomowi z OSP Siwiałka.

Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” udekorowano druha Stanisława Gołuńskiego z OSP Sumin.

Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” wręczono druhom: Marzena  Gornowicz z OSP Klonówka, Andrzej Stolc z OSP Sumin, Roman Wąsowicz z OSP Rokocin

Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Anna Klein z OSP Siwiałka, Marek Rostowski z OSP Sumin, Zachariasz Gabryel z OSP Sumin, Tomasz Wiśniewski z OSP Klonówka.

Prezydium Zarządu Powiatowego w Starogardzie Gdańskim nadało odznakę Strażak Wzorowy  druhom: Józef Stangel  z OSP Sumin, Rafał Glaza z OSP Sumin, Artur Wołoszyk z OSP Klonówka.

Część oficjalna została zakończona przemówieniami osób zaproszonych, którzy pogratulowali i przekazali serdeczne życzenia jednostce jubilatce oraz defiladą przybyłych pododdziałów.

 

Anna Klein

Opublikowano: 11 maja 2017 13:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 647

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl