Z sesji: Gimnazja wygasają

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas XXXII sesji Rady Gminy Starogard Gdański radni przyjęli bardzo istotne uchwały dotyczące szkolnictwa. Przyjęto także zmianę w Planie Odnowy Wsi dla miejscowości Sumin i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rywałd.

W związku ze zmianą przepisów i wynikającą z niej likwidacją gimnazjów radni zdecydowali o nowym systemie gminnej oświaty. Po wydaniu opinii przez Kuratorium Oświaty i związki zawodowe do 31 marca 2017r. podjęta zostanie uchwała normatywna. 

- Nie zmieniają się obwody szkolne, na terenie gminy funkcjonować będą cztery szkoły 8 - klasowe i cztery szkoły 6-klasowe. Gimnazja wygasną 31.08.2019r. - powiedział Włodzimierz Bieliński Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Podczas sesji uchwalono także wyłączenie Publicznego Przedszkola w Rywałdzie z Zespołu Kształcenia i Wychowania . Przedszkole od sierpnia 2017r. będzie samodzielną placówką.

Radni zatwierdzili zmianę w Planie Odnowy Wsi Sumin, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej.

- System kanalizacji obejmować ma całą zwartą zabudowę wsi oraz tereny w pobliżu ujęcia wody. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowanych zostanie kilkadziesiąt szamb, z czego cześć jest nieszczelnych i stwarza zagrożenie dla środowiska. Wybudowanie systemu kanalizacji przyczyni się do rozwoju usług szczególnie opartych o wykorzystanie walorów i zasobów miejscowości.  - czytamy w  zmienionym Planie Odnowy miejscowości Sumin.

Podczas sesji radni nadali nazwę Tęczowa nowej ulicy we wsi Lipinki Szlacheckie. Podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rywałd. Wydzielony został teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Joanna Lempkowska 

Opublikowano: 28 lutego 2017 12:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 879

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl