Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

- Wniosek
- Załączniki:
1.Mapa do celów informacyjnych w skali 1: 1000 (dla inwestycji liniowych w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który będzie oddziaływać projektowana inwestycja oraz zaznaczoną lokalizacją projektowanych obiektów .
2.Forma architektoniczna projektowanych obiektów, o której mowa w punkcie 3 wniosku.
3.Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, z których wynika, że zasilanie obiektu wymaga tylko budowy przyłącza – zgodnie z punktem 4 wniosku.
4.Umowy dotyczące wykonania uzbrojenia terenu zawarte między właściwymi jednostkami organizacyjnymi a inwestorem, o których mowa w punkcie 4 wniosku.
5.Opłata skarbowa uiszczona w kasie urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy o/Starogard Gd. nr 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 w wysokości 107,- zł. (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego zwolnionego z opłaty)

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
II piętro - pokój 325 i 326

Opłata skarbowa uiszczona w kasie urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy o/Starogard Gd. nr 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 w wysokości 107,- zł. (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego zwolnionego z opłaty)

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [pdf, 56.73 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl