Włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej

1. Wniosek o włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej
2. Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. 2 egzemplarze projektu zagospodarowania działki

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
II piętro pokój nr 308

2 tygodnie

W przypadku włączenia się do drogi publicznej innej niż gminna niezbędne jest uzgodnienie właściwego zarządcy drogi (np. powiatowej, wojewódzkiej i krajowej)

Formularze i załączniki:

Wniosek o włączenie planowanego budynku do drogi publicznej gminnej [pdf, 84.32 KB]

Kategorie:

Drogi

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl