Zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański
2. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z obrysem zajmowanych powierzchni
3. Projekt organizacji ruchu
4. Kopię pozwolenia na budowę

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
II piętro pokój nr 308

Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański (na podstawie uchwały Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 marca 2005r.)
W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
1.Prowadzenie robót w pasie drogowym (za 1 m2 powierzchni /dzień)
zajęcie pasa drogowego jezdni do 50 % jej szerokości wynosi 2,50 zł.,
zajęcie pasa drogowego jezdni powyżej 50% jej szerokości wynosi 4,00 zł.,
zajęcie chodników, placów , zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wynosi 2,50zł.,
zajęcie poboczy wynosi 1,00 zł.,

Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień

2.Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego (za 1 m2 powierzchni /rok)

poza obszarem zabudowanym – 25,00 zł.
w obszarze zabudowanym – 50,00 zł.
na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 100,00 zł.

Zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jako zajęcie 1m2 pasa drogowego. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Formularze i załączniki:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Starogard Gdański [pdf, 104.28 KB]

Kategorie:

Drogi

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl