Wycinka drzew i krzewów

Wniosek na wycinkę drzew i krzewów

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
II piętro pokój nr 308

stosownie do ustawy o ochronie środowiska

2 tygodnie

                                                                Informacja

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje o zmianie Ustawy o ochronie przyrody w zakresie  dotyczącym wycinki drzew.

Od dnia 01.01.2017 roku nie jest wymagane zezwolenie  na wycinkę:

  1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
  2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  130cm. nie przekracza:

 -  100cm. – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 – 50cm. – w przypadku pozostałych drzew,

  1. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej,
  2.  Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody oraz Ustawy o lasach.

Formularze i załączniki:

Wyjaśnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach [pdf, 354.17 KB]

Wniosek na wycinkę drzew i krzewów [pdf, 122.81 KB]

Kategorie:

Środowisko

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl