Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe

- Wniosek
- Aktualne zaświadczenie o posiadaniu zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych wydane przez właściwy urząd gminy

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
Parter - 101

1/12 opłaty rocznej (A, B, C)

30 dni

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia

O zezwolenie mogą ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Formularze i załączniki:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe [pdf, 36.26 KB]

Kategorie:

Alkohol

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl