{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"http:\/\/www.mopr.ostroleka.pl\"<\/div>\n\t\t

    07.06.2018<\/p>\n\t\t

    OG\u0141OSZENIE W\u00d3JTA GMINY STAROGARD GDA\u0143SKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizacj\u0119 zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i m\u0142odzie\u017cy w 2018 r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t